În perioada 9-17 august 2017 are loc, la Cluj, cea de-a XII-a ediție a Forumului Organizațiilor Studențești din România (FOSR),proiect marca Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Acesta estecel mai important eveniment anual studențeșc din România, reunind peste 350 de studenți din 17 centre universitare care, timp de o săptămână, dezbat problemele și interesele studenților din toată țara și, în același timp, stabilesc prioritățile federației pentru următorul an.
Încă de la prima ediție, în 2006, forumul a fost considerat cel mai de amploare proiect al federației, acesta fiind organizat în fiecare an de către organizații membre ANOSR.Scopul acestui proiect este realizarea unui cadru de dezbatere pentru/și educație formală și non-formală. Obiectivele acestui eveniment sunt acelea de dezbatere de noi politici educaționale pentru anul ce urmează, stabilirea de poziții privind îmbunătățirea vieții studențești și schimb de bune practici între organizațiile studențești participante cu scopul de a îmbunătăți viața studenților pe care îi reprezintă în universitățile din care fac parte, facilitarea cooperării între organizații la nivel național învederea identificării de potenţiale soluţii la problemele actuale ale studenţilor și stabilirea unei strategii eficiente privind reprezentarea studențească.
Deschiderea oficială i-a avut ca invitațipe prof. Liviu Marian Pop, Ministrul Educației Naționale, Gabriel Petrea, Ministrul Consultării Publiceși al Dialogului Social, prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu, președinta Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineretși Sport a Senatului României, prof. univ. dr. Bogdan Costin Murgescu, președintele Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS), precum și reprezentanți ai, Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), Consiliul Tineretului din România (CTR), Consiliului Național al Elevilor din România (CNE), Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În cadrul acestui eveniment, Vlad D. Cherecheș, președinte ANOSR, alături de Marius Ștefan Deaconuși Larisa Mirela Dumitroaea, vicepreședinți educaționali ANOSR, vor prezenta perspectiva studenților asupra stării învățământului superior din România.
Peparcursul FOSR 2017, participanții vor lua parte la sesiuni de formare în domeniul reprezentării studențești, sesiuni de formare tematice, ateliere de lucru pedomenii de studii precum și diverse dezbateri, dezvoltându-și abilitățile necesare pentru a fi buni reprezentanți ai studenților și discutând despre problemele cu care se confruntă studenții și modalitățile prin care acestea ar putea fi soluționate.
De asemenea, vor avea loc o serie de dezbateri pe teme foarte importante pentru societatea românească, precum Orașe pentru TINERI, Mișcarea studențească și drepturile fundamentale ale omului, Rolul societății civile în promovarea și apărarea valorilor democratice și În apărarea democrației, statului de drept și a mediului: cum ne putem implica civic?, studenții discutând cu reprezentanți ai Federației Tinerilor din Cluj-Napoca, Asociației ACCEPT România, Asociației GoFree, Societății Academice din România (SAR), Platformei De-Clic.ro, Let’s Do It, Romania! sau Centrului pentru Studiul Democrației.
Forumul Organizațiilor Studențești din România se va încheia cu sesiunea formală a Adunării Generale ANOSR, încadrul căreia va fi ales un nou Birou de Conducere al federației, pentru mandatul 2017-2018, și vor fi stabilite strategia și obiectivele federației pentru următorul an universitar.
Ediția 2017 a Forumului Organizațiilor Studențești din România este organizată cu sprijinul Organizației Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (OSUBB),Ministerului Educației Naționale (MEN),Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB),Primăriei Municipiului Cluj-Napoca,Consiliului Local Cluj-Napoca și Casei de Cultură a Studenților Cluj-Napoca (CCS).