OSUBB, înfiinţată în data de 24 martie 1997, este o organizaţie non-guvernamentală, constituită la nivel de Universitate în scopul reprezentării drepturilor şi intereselor tuturor studenţilor din UBB. OSUBB este o organizaţie non-profit, independentă financiar de alte organisme şi care îşi finanţează proiectele prin contribuţia directă a partenerilor şi a sponsorilor. În cei 20 ani de activitate, organizaţia a cunoscut o creştere considerabilă care a determinat un impact productiv asupra studenţilor cu ajutorul proiectelor care, în timp, au reuşit să stabilească sustenabilitate în rândul comunităţii de tineri din Cluj-Napoca.