Începerea anului universitar

Începerea anului universitar

Deși suntem înconjurați de incertitudine și nemulțumire cu privire la ceea ce se petrece în jurul nostru, vrem să știi că te înțelegem și vrem să îți fim alături, sprijin și suport pentru orice dificultate sau neclaritate întâmpini. Deși părerile sunt controversate în spațiul public atunci când vine vorba de modalitățile de desfășurare a anului universitar 2021-2022, trebuie să ținem cont că hotărârile luate sunt pentru a ne proteja sănătatea noastră și a celor din jur, nicidecum pentru a ne pune o piedică în dezvoltarea noastră educațională, personală și profesională. Vrem să te asigurăm că toată comunitatea universitară face eforturi considerabile ca noi, studenții, să avem parte de un proces educațional calitativ și o studenție memorabilă, chiar și în situația aceasta pandemică. Astfel că, am pus la un loc (pentru a-ți fi mai ușor) modalitățile de începere a noului an universitar, în mod detaliat, pentru fiecare facultate. 

 • Facultatea de Matematică și Informatică: activitățile didactice se vor desfășura în sistem hibrid: prezență fizică și online. Astfel:

La nivel licență:

 • activitățile didactice de curs se vor desfășura online;
 • activitățile didactice de seminar/laborator la disciplinele opționale și facultative se vor desfășura online;
 • activitățile didactice de seminar/laborator la disciplinele obligatorii se vor desfășura față în față;

La nivel master:

 • toate activitățile didactice se vor desfășura online.
 • La nivel postuniversitar:
 • toate activitățile didactice se vor desfășura online.

 

 • Facultatea de Drept: Activitatea didactică în semestrul I al anului universitar 2021-2022 se va desfășura în sistem hibrid, în funcție de specificul programelor de studiu, de infrastructură și de condițiile epidemiologice, după cum urmează:

Nivel licență:

 1. Cursuri obligatorii: o serie față în față, în limita locurilor permise în sală (1m pătrat de student), cealaltă serie online (sau hibrid dacă titularul are mijloace tehnice de a ține cursul online și cu unii studenți în sală).

      b) Seminarefață în față, 25% din formațiile de lucru în sistem online, procent care poate fi majorat doar la solicitarea studenților.

     c) Cursurile opționale și seminarele aferente se pot desfășura, la alegerea titularului, față în față / online / hibrid ( dacă titularul are mijloace tehnice de a ține cursul online și cu unii studenți în sală) în funcție de numărul de studenți înscriși.

Nivel master:

 1. Activitatea se va desfășura online, cu excepția programelor de master Drept Privat al Uniunii Europene (în limba maghiară) și Științe penale și criminalistică, care se vor desfășura exclusiv față în față.

 

 • Facultatea de Teologie Greco-Catolică: activitatea didactică din semestrul I se desfășoară conform scenariului 2: participare în sistem mixt – prezență fizică și online, în funcție de specificul programelor de studiu, de infrastructură și de condițiile epidemiologice.
 • Facultatea de Geografie: Activitățile didactice se vor desfășura în format online la nivelul orașului Cluj Napoca, extensiile universitare ale facultății având scenarii diferite.  
 • Facultatea de Studii Europene: Activitățile didactice se vor desfășura online
 • Facultatea de Fizică: Activitățile didactice se vor desfășura fizic.
 • Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică: Activitățile didactice se vor desfășura preponderent în varianta clasică, acolo unde este posibil după următoarele scenarii: 

Nivel licență– Scenariul 1. Participarea fizică a studenților la activitățile didactice cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție în vigoare. Pentru formațiunile cu număr mare de studenți cursurile se vor organiza în sală cu limitarea numărului de participanți, astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă/student, conform normelor în vigoare și vor fi transmise online pentru asigurarea accesului tuturor studenților la activitate.

Nivel master– Scenariul 2. Participarea în sistem mixt – prezență fizică și online cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție în vigoare. Cursurile și seminariile vor fi organizate online, iar laboratoarele față în față, modular.

 • Facultatea de Educație Fizică și Sport: Participare în sistem hibrid, în funcție de specificul programelor de studiu, de infrastructură și de condițiile epidemiologice.
 1. Lucrările practice și laboratoarele se vor desfășura în sistem fizic, față în față.
 2. Cursurile teoretice se vor desfășura în sistem online.
 • Facultatea de Istorie și Filosofie: Activitățile didactice, cu toate categoriile de studenți, se vor desfășura în scenariul 2 – sistem mixt. Seminarele se vor desfășura în sistem clasic, cu prezență fizică. Față în față se vor ține și orele de curs cu formații mai mici de 40 de studenți (acest plafon putând fi modificat în funcție de noi reglementări), cele cu efective mai mari urmând să se deruleze online.
 • Facultatea de Biologie și Geologie: Participarea în sistem mixt, în funcție de specificul programelor de studiu, de infrastructură și de condițiile epidemiologice.
 • Facultatea de Litere: Activitățile didactice se vor desfășura în regim hibrid. Pe site-ul facultății sunt atașate lista cu discipline cu regim fizic. 
 • Facultatea de Teatru și Film: Cursurile teoretice și sesiunile plenare se vor desfășura fie cu prezență fizică, fie în online sau în regim hibrid, la decizia titularului de curs.
 • Facultate de Știința și Ingineria Mediului: va începe anul universitar cu participarea fizică a tuturor studenților la toate activitățile didactice, conform orarului de desfășurare a acestora, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție pentru toate orele de curs și seminar.
 • Facultatea de Business: în semestrul I activitățile didactice (curs si seminar/laborator) pentru toate specializarile și formele de invatamant se desfășoară online.
 • Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației: Decizia a fost luată la nivel de departament, alegându-se un scenariu hibrid, în funcție de planul de învățământ. 
 • Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor: activitățile didactice se vor desfășura online.

*În mod suplimentar, vor avea loc întâlniri săptămânale cu caracter consultativ (opțional) în cadrul Campusurilor FSEGA începând cu data de 25 octombrie 2021. La aceste activități cu caracter neobligatoriu pot participa persoanele vaccinate de cel puțin 10 zile și cei aflați în perioada cuprinsa între a 15-a și a 180-a zi, ulterioară confirmării infectării cu virusul Sars Cov 2.

 • Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – Hibrid:  cursurile și seminariile online, activitățile extra-curriculare față în față.
 • Facultatea de Sociologie și Asistență Socială: cursuri  și seminarii online, iar activitățile extracurriculare în format fizic. 

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Propulsat cu mândrie de WordPress | Temă: HoneyPress Dark de SpiceThemes