Alternativa online, la practicile offline

În data de 16 aprilie, la scurt timp după prelungirea stării de urgență la nivelul întregii țări, Senatul UBB a aprobat trei anexe, care aduc prevederi specifice câtorva regulamente generale de la nivelul universității. Acestea vizează activitatea studenților, admiterea și organizarea examenului de finalizare a studiilor.

Atunci când situația la nivel național se va modifica și va permite reluarea activităților didactice față în față, prevederile ce țin de organizarea online a sesiunilor de admitere, de examinare și de finalizare a studiilor nu vor mai fi valabile.

Structura anului universitar va rămâne aceeași, sesiunile de examene și de restanțe își vor păstra calendarul, precum și sesiunile de admitere pentru master și doctorat.   

Astfel, în ceea ce privește sesiunile de examene și de restanțe de la finalul acestui an universitar, conform Anexei 6, în condițiile stării de urgență au fost aduse câteva prevederi generale:

 • Sesiunile de examene și de restanțe se vor desfășura după calendarul propus inițial și aprobat prin structura anului universitar 2019-2020.
 • Examenele se vor desfășura online, iar schimbarea formei de evaluare va fi comunicată cu suficient timp înainte.
 • În cazul specializărilor la care practica de specialitate nu se poate efectua în condițiile actuale, aceasta va fi reprogramată, fără plată, pentru anul universitar următor, studenții fiind considerați integraliști, acumulând cele 30 credite/ semestru.
 • La disciplinele care prevăd lucrări practice/ de laborator sau proiecte ce nu pot fi realizate online se vor evalua doar cunoștințele predate la cursuri și/ sau la seminarii. Iar în cazul anilor terminali, vor fi înlocuite cu alte sarcini realizabile online.

Pe lângă examenele de final de an universitar, prin Anexa 3, s-au adus mențiuni cu privire la organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat. Astfel, prevederile sunt aplicabile în sesiunile de licență/diplomă și disertație iulie 2020 și septembrie 2020, dacă situația la nivel național nu va permite reluarea activităților didactice față în față:

 • Examenul de licență/diplomă la UBB constă din două probe (proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate; proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență/proiectului de diplomă). Examenul de disertație constă dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea disertației.
 • Aceste probe  se vor desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen, prin intermediul unei platforme alese de facultate, care să permită transmiterea, recepționarea simultană (în direct) și înregistrarea de conținut audio-video. Toate acestea vor fi înregistrate integral, pentru fiecare absolvent în parte și arhivate la nivel de facultate.
 • Probele vor avea forma unui examen oral; va exista o comisie specială, iar studentul va fi în contact direct, online cu comisia. Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.
 • Dacă studentul nu poate accesa platfoma sau întâmpină probleme tehnice legate de conexiunea la Internet, comisia de evaluare poate decide asupra reprogramării studentului
 • Prevederile se aplică și în cazul examenului de absolvire a modulului psiho-pedagogic.

Mai multe detalii cu privire la înscrierea la examene sunt în Anexa și în regulamentul de finalizare studii.  

Admiterea, de asemenea, va fi modificată dacă situația la nivel național nu va permite reluarea activităților față în față, în sesiunile de admitere iulie 2020 și septembrie 2020.

Anexa la Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai aduce prevederi care se vor aplica doar dacă situația nu va reveni la normal. Totuși sesiunile de admitere nivel masterat și doctorat se vor desfășura după calendarul inițial

 • Înscrierea candidaților se va face online. Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă / transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere.
 • Forma de examinare pentru fiecare ciclu și program va fi aleasă de facultatea / școala doctorală organizatoare.
 • Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studiu online. Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar. 

Detaliile cu privire la documentele necesare sunt menționate atât în Anexă, cât și în Regulamentul de admitere.

Comunicatul cu privire la hotărârile luate la nivelul conducerii UBB poate fi găsit aici.

Este important ca informațiile pe care le avem sa fie din surse oficiale și să ținem cont de gravitatea contextului în care ne aflăm. De asemenea, aceste prevederi vor fi aplicate doar dacă situația o va impune. 

Stay safe and stay informed! 

Categorii: Generale

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.