Amendamentele OSUBB privind Codul Electoral al Universității Babeș-Bolyai 

Datorită dispunerii în dezbatere publică a Codului Electoral al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de entitate care își asumă reprezentarea studenților la nivelul universității, Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai a transmis la rândul său o serie de 29 de amendamente privind modificarea respectivului Cod:

Nr.Crt.Formă inițialăFormă propusăJustificare
1.Art. 8. (9) În cazul alegerilor pentru
Senat, Rector sau în cazul
referendumului, pot fi organizate secții de
votare la sediile extensiilor din teritoriu,
cu aprobarea Senatului și avizul B.E.U.
Art. 8. (9) În cazul alegerilor pentru Senat, Rector sau în cazul referendumului, vor fi organizate secții de votare la sediile
extensiilor din teritoriu, cu aprobarea Senatului și avizul B.E.U.
Procesul de alegere a rectorului și
referendumul reprezintă unele dintre cele mai
importante mecanisme democratice de
exprimare a opiniei comunității universitare.
Prin urmare, susținem ca procesul electiv să
fie unul cât mai accesibil pentru toți actorii
implicați în procesul de alegere, întrucât
indiferent de teritoriul unde aceștia își
desfășoară activitatea, reprezintă în
continuare membri ai comunității UBB, iar
astfel aceștia ar trebui să poată să-și exercite
dreptul de vot fără a fi constrânși de orice fel
de circumstanță, precum deplasarea până la o
altă secție de votare, dacă extensia unde
aceștia își desfășoară activitatea nu
beneficiază de o secție de votare. O astfel de
acțiune ar putea descuraja alegătorul să-și
exprime votul, fapt ce împiedică desfășurarea
democratică a alegerilor.
2.Art. 9. (5) Hotărârile BEF pot fi
contestate, de persoanele care justifică un
interes, în
termen de 24 de ore de la
afișarea/comunicarea acestora.
Art. 9. (5) Hotărârile B.E.F. pot fi contestate, de persoanele care justifică un interes, în termen de 24 de ore de la afișarea/comunicarea acestora.Modificare de formă.
3.Art. 18. (1) Fiecare departament, linie de
studii sau unitate de cercetare își
desemnează prin vot reprezentanții în
Consiliul facultății, în conformitate cu
prevederile articolului 7din prezentul
Regulament.
Art. 18. (1) Fiecare departament, linie de studii sau unitate de cercetare își desemnează prin vot reprezentanții în Consiliul facultății, în conformitate cu prevederile articolului 7 din prezentul regulament.Modificare de formă.
4.Art. 29. (1) Senatul este format din 107
senatori, dintre care 77 cadre didactice, 2
cercetători din cadrul unităților
nearondate facultăților și 28 studenți.
(2) Pentru a respecta principiul
reprezentativității, se alocă fiecărei
facultăți cel puțin 1 loc în Senat,
indiferent de numărul de cadre didactice
și de cercetare titulare și de numărul de
studenți.
(3) Dacă într-o facultate funcționează mai
multe linii de studii, fiecare linie de studii
va fi reprezentată în Senat de cel puțin un
cadru didactic, din numărul de senatori
alocat pe facultate. (4) Repartizarea locurilor în Senatul
Universității se face potrivit Anexei II,
care face parte integrantă din prezentul
regulament.
Art. 29. (1) Senatul este format din 107 senatori, dintre care 77 cadre didactice, 2 cercetători din cadrul unităților nearondate facultăților și 28 studenți.
(2) Organizațiile studențești înregistrate
Repertoarul ONG al UBB, care își asumă
reprezentarea studenților la nivel de universitate au dreptul de a delega un membru cu statut de invitat permanent, fără drept de vot, în cadrul ședințelor Senatului Universitar. Acest membru delegat va avea acces la aceleași informații precum ceilalți
membri ai Senatului Universitar.

(3) Pentru a respecta principiul reprezentativității, se alocă fiecărei facultăți cel puțin 1 loc în Senat, indiferent de numărul de cadre didactice și de cercetare titulare și de numărul de studenți.
(4) Dacă într-o facultate funcționează mai multe linii de studii, fiecare linie de studii va fi reprezentată în Senat de cel puțin un cadru didactic, din numărul de senatori alocat pe
facultate.
(5) Repartizarea locurilor în Senatul Universității se face potrivit Anexei II, care face parte integrantă din prezentul
regulament.
Propunerea apare în urma deciziei privind
eliminarea circumscripției „Senator ONG-uri
LR”. Este absolut necesară asigurarea unui
context în care ONG-urile să își poată
exprima posibilele nevoi, opinii și argumente
în legătură cu deciziile puse în dezbatere sau
care urmează să fie adoptate în cadrul forului
decizional la nivel de universitate, astfel că,
soluția pe care o propunem este ca
ONG-urile din Repertoarul ONG al UBB,
care își asumă reprezentarea studenților, să
poată delega un membru cu statut de invitat
permanent, fără drept de vot, în cadrul
ședințelor Senatului Universitar. Propunerea
este fundamentată și de prevederea existentă în Legea Educației Naționale nr. 1/2011, art.
203, alin. 7, care menționează că
„Organizaţiile studenţeşti care reprezintă
interesele studenţilor la nivelul fiecărei
comunităţi universitare pot avea
reprezentanţi de drept în structurile
decizionale şi executive ale universităţii”.
Susținem că integrarea prezentului
amendament ar contribui la asigurarea bunei
desfășurări a activității ONG-urilor în
acțiunile de reprezentare studențească
demarate de către acestea prin relaționarea
directă cu decidenții responsabili, dar și în
eficientizarea transmiterii nevoilor
organizațiilor către stakeholderii responsabili.
5.Art. 37. (1) Modalitatea de desemnare a
rectorului, se stabilește prin referendum.
Art. 37. (1) Modalitatea de desemnare a
rectorului se stabilește, prin referendum.
Modificare de formă (eliminarea virgulei
dintre subiect și predicat).
6.Art. 42. Prezentul regulament stabilește
cadrul general al organizării și
desfășurării alegerilor pentru desemnarea
studenților în structurile de conducere sau
consultative precum și în pozițiile de
conducere din cadrul Consiliului
Studenților din Universitatea
Babeș-Bolyai (denumită în continuare
„CSUBB”).
Art. 42. Prezentul regulament stabilește
cadrul general al organizării și desfășurării
alegerilor pentru desemnarea studenților în
structurile de conducere sau consultative, precum și în pozițiile de conducere din
cadrul Consiliului Studenților din
Universitatea Babeș-Bolyai (denumită în
continuare „CSUBB”).
Modificare de formă (adăugarea unei virgule
pentru a avea sens textul).
7.Art. 48. Studenții reprezentanți pot avea
calitatea de membru în cadrul
următoarelor structuri ale UBB:
a) Senatul Universității;
b) Biroul Senatului Universității;
c) Consiliul de Administrație;
d) Consiliul Facultății;
e) Consiliul Școlii Doctorale;
f) Consiliul Pentru Studiile Universitare
de Doctorat (denumit în continuare
„CSUD”);
g) Consiliul Extensiei Universitare;
h)Consiliul Liniei de Studiu;
i) Alte structuri permanente sau
temporare, conform regulamentelor
acestora și prezentului regulament.
Art. 48. Studenții reprezentanți pot avea
calitatea de membru în cadrul următoarelor
structuri ale UBB:
a) Senatul Universității;
b) Biroul Senatului Universității;
c) Consiliul de Administrație;
d) Consiliul Facultății;
e) Biroul Consiliului Facultății;
f) Consiliul Școlii Doctorale;
g) Consiliul Pentru Studiile Universitare de
Doctorat (denumit în continuare „CSUD”);
h) Consiliul Extensiei Universitare;
i) Consiliul Liniei de Studiu;
j) Alte structuri permanente sau temporare,
conform regulamentelor acestora și
prezentului regulament.
Sub formularea propusă se creează un sistem
reprezentativ unitar la nivelul tuturor
facultăților din UBB, întrucât există modele
de bună practică în unele facultăți din cadrul
UBB, care includ studenți reprezentanți (în
cele mai multe cazuri Studenții Cancelari) în
Biroul Consiliului Facultății. Susținem astfel
reprezentarea studenților în cadrul tuturor
structurilor deliberative la nivelul facultății,
pentru a putea asigura transparența față de
întreaga comunitate universitară și pentru a
crea un climat în cadrul căruia vocea
studenților din UBB să fie expusă tuturor
actorilor relevanți.
8.Art. 49. (1) Pozițiile de reprezentare a
studenților din UBB sunt:
a) Student Senator;
b) Membru în Biroul Senatului
Universității;
c) Membru în Consiliul de Administrație;
d) Student Cancelar;
e) Membru în Consiliul Facultății
(student consilier);
f) Membru în Consiliul Școlii Doctorale;
g) Membru în CSUD;
h) Membru în Consiliul Extensiei
Universitare;
i) Membru în Consiliul Liniei de Studiu;
j) Membru în Comisiile Universității,
Comisiile Senatului și Comisiile
Consiliului Facultății;
k) Reprezentant de Campus;
l) Președinte al Comitetului de
administrare a căminului/căminelor;
m)Reprezentant de an;
n) Reprezentant de serie;
o) Reprezentant de grupă.
Art. 49. (1) Pozițiile de reprezentare a
studenților din UBB sunt:
a) Student Senator;
b) Membru în Biroul Senatului Universității;
c) Membru în Consiliul de Administrație;
d) Student Cancelar;
e) Membru în Consiliul Facultății (student
consilier);
f) Membru în Biroul Consiliului Facultății;
g) Membru în Consiliul Școlii Doctorale;
h) Membru în CSUD;
i) Membru în Consiliul Extensiei
Universitare;
j) Membru în Consiliul Liniei de Studiu;
k) Membru în Comisiile Universității,
Comisiile Senatului și Comisiile Consiliului
Facultății;
l) Reprezentant de Campus;
m) Președinte al Comitetului de administrare
a căminului/căminelor;
n) Reprezentant de an;
o) Reprezentant de serie;
p) Reprezentant de grupă.
Modificare realizată pentru a corela alineatul
prezent cu propunerea de la art. 48.
9.Art. 55. (1) BECS este alcătuit din 5
membri, printre care un Președinte, un
Secretar cu drept de vot. După
desemnarea membrilor BECS,
Președintele și Secretarul, se stabilesc
prin hotărâre a CSUBB pe baza opțiunilor
exprimate de cei aleși.
Art. 55. (1) BECS este alcătuit din 7
membri
, printre care un Președinte, un
Secretar cu drept de vot și 2 membri
desemnați de organizațiile studențești înregistrate în Repertoarul ONG al UBB, care își asumă reprezentarea studenților la nivel de universitate
. După desemnarea membrilor BECS, Președintele și Secretarul,
se stabilesc prin hotărâre a CSUBB pe baza opțiunilor exprimate de cei aleși.
Reiterăm nevoia ONG-urilor de a monitoriza
activ și de a se implica în gestionarea
procesului de alegere a studenților
reprezentanți în structurile de conducere
UBB, întrucât prin decizia privind eliminarea
circumscripției „Senator ONG-uri LR”,
organizațiile studențești nu mai dispun de
niciun mecanism, direct sau indirect, pentru a
se implica în procesul de organizare a
alegerilor. Prin urmare, această modificare ar
veni în beneficiul scopului organizațiilor și ar
contribui la asigurarea transparenței față de
toți actorii implicați.
10.Art. 55. (2) b) Membrii BECS sunt desemnați dintre:
a. Membrii din plenul CSUBB;
b. Membrii din CSUBB Extins (membri
în Consiliile Facultăților).
Art. 55. (2) b) Membrii BECS sunt desemnați dintre:
i. Membrii din plenul CSUBB;
ii. Membrii din CSUBB Extins (membri în Consiliile Facultăților);
iii. Membrii organizațiilor studențești
prezente în Repertoarul ONG al UBB, care
își asumă reprezentarea studenților.
Modificare realizată pentru a corela alineatul prezent cu propunerea de la art. 55, alin. (1).
11.Art. 55. (2) c) Componența BECS este
desemnată dintre membrii Plenului care
și-au anunțat intenția de a face parte din
acesta, prin votul favorabil al majorității
simple a membrilor cu drept de vot ai
Plenului CSUBB, dacă participă mai mult
de jumătate dintre membrii cu drept de
vot ai Plenului. În cazul în care nu se
ajunge la desemnarea numărului minim
necesar dintre membrii Plenului CSUBB,
se recurge la completarea Biroului cu
membrii din cadrul CSUBB Extins.
Art. 55. (2) c) BECS este alcătuit din
membri ai Plenului și din membri delegați de
organizațiile studențești prezente în Repertoarul ONG al UBB, care își asumă reprezentarea studenților.
d) Membrii Plenului sunt aleși
prin votul favorabil al majorității simple a membrilor
cu drept de vot ai Plenului CSUBB, dacă
participă mai mult de jumătate dintre membrii cu drept de vot ai Plenului. În cazul în care nu se ajunge la desemnarea numărului minim necesar dintre membrii Plenului CSUBB, se recurge la completarea Biroului cu membrii din cadrul CSUBB
Extins.
e) Membrii organizațiilor studențești vor fi delegați de către reprezentanții legali ai
ONG-urilor. În cazul în care sunt exprimate
mai mult de două intenții pentru aceste
poziții, selecția va fi făcută prin votul favorabil al majorității simple a Plenului CSUBB.
Modificare realizată pentru a corela alineatul
prezent cu propunerea de la art. 55, alin. (1),
încât să fie creată o procedură care să
prevadă modalitatea de alegere a membrilor
delegați din partea ONG-urilor, dar și pentru
a crea o reglementare de soluționare a
situației în care s-ar exprima mai mult de 2
intenții pentru a face parte din componența
BECS.
12.Art. 56. BELS este alcătuit din 3 membri,
dintre care un Președinte și un Secretar cu
drept de vot. După desemnarea
membrilor BELS, Plenul CSF stabilește
Președintele și Secretarul, pe baza
opțiunilor exprimate de cei aleși.
Art. 56. BELS este alcătuit din 5 membri,
dintre care un Președinte, un Secretar cu
drept de vot și 2 membri ai unor organizații
studențești prezente în Repertoarul ONG al
UBB, care își asumă reprezentarea
studenților la nivel de facultate
. După
desemnarea membrilor BELS, Plenul CSF
stabilește Președintele și Secretarul, pe baza
opțiunilor exprimate de cei aleși.
Sub forma amendată, exprimăm necesitatea
creării unui sistem unitar la nivelul tuturor
facultăților din UBB, întrucât deși există
exemple de bună practică, unde unele
facultățile alocă locuri ONG-urilor de la
nivelul facultății respective, astfel ONG-urile
putând să se implice în componența BELS,
nu reprezintă o caracteristică general regăsită
la nivel universitar. Prin urmare, pentru a
crea un context echitabil pentru ONG-uri,
dorim reglementarea unui sistem unitar.
Totodată, această modificare ar veni în
beneficiul scopului organizațiilor și ar
contribui la asigurarea transparenței față de
toți actorii implicați.
13.Art. 56. (1) b. Membrii BELS sunt:
i. Membri din Consiliul Facultății și
Studenții Senatori ai facultății,
ii. Studenți reprezentanți de an.
Art. 56. (1) b) Membrii BELS sunt:
i. Membri din Consiliul Facultății și
Studenții Senatori ai facultății,
ii. Studenți reprezentanți de an.
iii. Membri ai organizațiilor studențești
prezente în Repertoarul ONG al UBB, care
își asumă reprezentarea studenților la nivel
de facultate.
Modificare realizată pentru a corela alineatul
prezent cu propunerea de la art. 56.
14.Art. 56. (1) c. Componența BELS este desemnată din totalitatea membrilor
Plenului CSF care și-au anunțat
dorința/intenția de a face parte din acesta,
prin votul favorabil al majorității simple a
membrilor prezenți cu drept de vot ai
Plenului CSF, dacă participă mai mult de
jumătate dintre membrii cu drept de vot ai
Plenului CSF. În cazul în care nu se
întrunește numărul minim necesar din
cadrul membrilor Plenului CSF, se
recurge la desemnarea membrilor din
cadrul CSF Extins.
Art. 56. (1) c) BELS este alcătuit din membri ai Plenului CSF a și din membri delegați de
organizațiile studențești prezente în
Repertoarul ONG al UBB, care își asumă
reprezentarea studenților la nivel de
facultate.

d) Membrii Plenului CSF sunt aleși prin
votul favorabil al majorității simple a
membrilor prezenți cu drept de vot ai
Plenului CSF, dacă participă mai mult de
jumătate dintre membrii cu drept de vot ai
Plenului CSF. În cazul în care nu se
întrunește numărul minim necesar din cadrul
membrilor Plenului CSF, se recurge la
desemnarea membrilor din cadrul CSF
Extins.
e) Membrii organizațiilor studențești vor fi
delegați de către reprezentanți legali al
ONG-urilor. În cazul în care sunt exprimate
mai mult de două intenții pentru aceste
poziții, selecția va fi făcută prin votul
favorabil al majorității simple a Plenului
CSF. Prin excepție, dacă la nivelul facultății
în speță nu există o organizație studențească
prezentă în Repertoarul ONG al UBB sau
aceasta nu dorește să-și exprime intenția de a
delega membri în cadrul BELS, locurile
acesteia vor fi arondate Plenului CSF.
Modificare realizată pentru a corela alineatul prezent cu propunerea de la art. 56, încât să
fie creată o procedură care să prevadă
modalitatea de alegere a membrului delegat
din partea ONG-urilor, dar și pentru a crea o
reglementare de soluționare a situației în care
s-ar exprima mai mult de 2 intenții pentru a
face parte din componența BELS.
15.Art. 57. (1) b) Componența BES este
desemnată din totalitatea membrilor
Plenului care și-au anunțat
dorința/intenția de a face parte din BES,
prin votul favorabil al majorității simple a
membrilor Plenului CSUBB prezenți,
dacă participă mai mult de jumătate
dintre membrii cu drept de vot ai
Plenului.
Art. 57. (1) b) BES este alcătuit din membri
ai Plenului și un membru fără drept de vot
delegat de organizațiile studențești prezente
în Repertoarul ONG al UBB, care își asumă
reprezentarea la nivel de universitate sau la
nivel de facultate (în cazul alegerii
Studentului Cancelar).
Susținem că nevoia ONG-urilor de a
monitoriza activ și de a se implica în
gestionarea procesului de alegere a
studenților reprezentanți în structurile de
conducere UBB nu se limitează doar la
procesul de alegere a studenților
reprezentanți în Senatul Universitar, CSUD
sau Consiliul Extensiei, ci și pentru alegerea
unora dintre cele mai importante poziții de
reprezentare la nivelul universității, precum
este Biroul de Conducere CSUBB, Studentul
Cancelar, reprezentantul de campus și nu
numai. Nevoia este fundamentată de altfel și
din cauza eliminării poziției de senator
ONG-uri LR. Implicarea ONG-urilor în acest
proces ar crește gradul de transparență, față
de toți actorii implicați privind procesul
electoral al pozițiilor de conducere care
vizează reprezentarea unei mase substanțial
mai mare de studenți, atât la nivelul
universității, cât și la nivelul facultății, fiind
atât în beneficiul scopului organizațiilor
studențești, cât și în beneficiul informării
vertiginoase a studenților.
16.Art. 57. (2) BES este alcătuit din 3
studenți, dintre care un Președinte și un
Secretar cu drept de vot.
Art. 57. (2) BES este alcătuit din 4 membri,
dintre care un Președinte, un Secretar cu drept de vot și un membru al unei organizații studențești, prezentă în Repertoarul ONG al UBB, care își asumă reprezentarea la nivel
de universitate sau la nivel de facultate (în
cazul alegerii Studentului Cancelar), fără
drept de vot.
Modificare realizată pentru a corela alineatul
prezent cu propunerile de la art. 57, alin. (1).
17.Art. 57. (3) Președintele BES este
desemnat din cadrul membrilor cu drept
de vot ai BC CSUBB, Secretarul este
desemnat din cadrul Studenților Senatori
(alții decât membrii BC CSUBB), iar
membrul este Student Cancelar. Dacă
toate pozițiile din BC CSUBB sunt
vacante, Președintele BES este desemnat
din cadrul Studenților Senatori.
Art. 57. (3) Președintele BES este desemnat
din cadrul membrilor cu drept de vot ai BC
CSUBB, Secretarul este desemnat din cadrul
Studenților Senatori (alții decât membrii BC
CSUBB), un membru este Student Cancelar,
iar membrul fără drept de vot va fi delegat
de către reprezentanții legali ai organizațiilor
studențești, prezente în Repertoarul ONG al
UBB, care își asumă reprezentarea la nivel
de universitate. În cazul în care este
exprimată mai mult de o intenție pentru
această poziție, selecția va fi făcută prin
votul favorabil al majorității simple a
Plenului CSUBB.
Dacă toate pozițiile din
BC CSUBB sunt vacante, Președintele BES
este desemnat din cadrul Studenților
Senatori.
Modificare realizată pentru a corela alineatul
prezent cu propunerile de la art. 57, alineatele
(1) și (2), încât să fie creată o procedură care
să prevadă modalitatea de alegere a
membrului delegat, fără drept de vot, din
partea ONG-urilor.
18.Art. 57. (4) În cazul alegerilor pentru
Studentul Cancelar, Președintele BES este
desemnat din cadrul membrilor BC
CSUBB, Secretarul este desemnat din cadrul Studenților Senatori în a căror
circumscripție este încadrată facultatea
respectivă, iar membrul este un student
consilier (membru în Consiliul
Facultății). Dacă toate pozițiile din BC
CSUBB sunt vacante, Președintele BES
este desemnat din cadrul Studenților
Senatori din circumscripția în care este
încadrată facultatea respectivă. Dacă toate
pozițiile de Studenți Senatori în a căror
circumscripție este încadrată facultatea
respectivă sunt vacante, Secretarul este
desemnat din cadrul studenților consilieri
(membri în Consiliul Facultății).
Art. 57. (4) În cazul alegerilor pentru
Studentul Cancelar, Președintele BES este
desemnat din cadrul membrilor BC CSUBB,
Secretarul este desemnat din cadrul Studenților Senatori în a căror circumscripție
este încadrată facultatea respectivă, un
membru este un student consilier (membru
în Consiliul Facultății), iar membrul fără
drept de vot va fi delegat de către
reprezentanții legali ai organizațiilor
studențești, prezente în Repertoarul ONG al
UBB, care își asumă reprezentarea la nivel
de facultate. În cazul în care este exprimată
mai mult de o intenție pentru această poziție,
selecția va fi făcută prin votul favorabil al
majorității simple a Plenului CSUBB. Dacă
toate pozițiile din BC CSUBB sunt vacante,
Președintele BES este desemnat din cadrul
Studenților Senatori din circumscripția în
care este încadrată facultatea respectivă.
Dacă toate pozițiile de Studenți Senatori în a
căror circumscripție este încadrată facultatea
respectivă sunt vacante, Secretarul este
desemnat din cadrul studenților consilieri
(membri în Consiliul Facultății). Prin
excepție, dacă la nivelul facultății în speță nu
există o organizație studențească prezentă în
Repertoarul ONG al UBB sau aceasta nu
dorește să-și exprime intenția de a delega un
membrul în cadrul BES, locul acesteia va fi
preluat de către un membru al unei
organizații studențești, prezentă în Repertoarul ONG al UBB, care își asumă
reprezentarea la nivel de universitate.
Membrul va fi delegat de către
reprezentantul legal a ONG-ului.
Modificare realizată pentru a corela alineatul
prezent cu propunerea de la art. 57, alineatele
(1) și (2), încât să fie creată o procedură care
să prevadă modalitatea de alegere a membrului delegat, fără drept de vot, din
partea ONG-urilor, dar și pentru a crea o
reglementare de soluționare a situației în care
s-ar exprima mai mult de o intenție pentru a
face parte din componența BES.
19.Art. 57. (5) În cazul selecției pentru
desemnarea studentului reprezentant în
Comisia de etică, anunțul și calendarul se
comunică către toți studenții UBB.
Art. 57. (5) În cazul selecției pentru
desemnarea studentului reprezentant în
Comisia de etică, anunțul și calendarul se
comunică către toți studenții UBB.
(6) Candidaturile, împreună cu informațiile
referitoare la desfășurarea ședinței de alegere
(data, ora, formatul ședinței și locația, după
caz) trebuie transmise prin canalele oficiale
de comunicare ale CSUBB sau CSF, după
caz, către toți studenții UBB sau, în cazul
alegerii Studentului Cancelar, către toți
studenții Facultății în cadrul căreia se
desfășoară alegerile pentru poziția de
Student Cancelar, cu cel puțin 5 zile înaintea
desfășurării procesului de votare a
candidatului.
Introducerea prezentului amendament
survine pentru a facilita creșterea gradului de
transparență și deschidere față de studenții
universității, dar și pentru a asigura un cadru
de cunoaștere a reprezentanților studenților,
având în vedere importanța deosebită pe care
o dețin pozițiile de conducere din BC
CSUBB, și importanța atribuțiilor pozițiilor
precum de reprezentare precum
reprezentantul de campus, Studentul
Cancelar la nivel de facultate, studentul
reprezentant în Comisia de Etică și nu numai.
Totodată propunerea oferă un cadru prin care
studenții pot participa activ la procesul de
alegere, fiind beneficiarii direcți ai activității
întreprinse de către membrii aleși sub
jurisdicția BES.
20.Art. 73. (1) Fiecare student doctorand al
unei școli doctorale din cadrul UBB poate
candida pentru poziția de student
doctorand reprezentant în CSUD, în
conformitate cu prezentul regulament, Metodologia de organizare a alegerilor și
desemnare a membrilor CSUD,
regulamentele și Carta UBB în baza
încadrării în una dintre circumscripțiile
electorale existente. Circumscripțiile
electorale cuprind toți studenții
doctoranzi ai școlilor doctorale din UBB,
inclusiv cei aflați în prelungire de studii,
Art. 73. (1) Fiecare student doctorand al unei
școli doctorale din cadrul UBB poate
candida pentru poziția de student doctorand
reprezentant în CSUD, în conformitate cu
prezentul regulament, Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a
membrilor CSUD, regulamentele și Carta
UBB în baza încadrării în una dintre
circumscripțiile electorale existente.
Circumscripțiile electorale cuprind toți
studenții doctoranzi ai școlilor doctorale din
UBB, inclusiv cei aflați în prelungire de
studii.
Modificare de formă (modificarea semnului
de punctuație de la finalul alineatului).
21.Art. 73. (2) Studenții doctoranzi
reprezentanți în CSUD sunt aleși prin
votul corpului electoral, compus din
totalitatea studenților doctoranzi, membri
în circumscripția electorală.
Circumscripțiile electorale se stabilesc
prin Metodologia de alegeri pentru CSUD
propunerea CSUBB.
Art. 73. (2) Studenții doctoranzi
reprezentanți în CSUD sunt aleși prin votul
corpului electoral, compus din totalitatea
studenților doctoranzi, membri în
circumscripția electorală. Circumscripțiile
electorale se stabilesc prin Metodologia de
alegeri pentru CSUD, la propunerea
CSUBB.
Modificare de formă (adăugarea unei
prepoziții pentru a avea sens textul).
22.Art. 78. (1) Componența Comisiei de
Administrare Cămine și Cantine
(CACCS) este de 7 membri, printre care
Prefectul Studenților, Reprezentantul de
campus, respectiv alți 5 membri
desemnați, la începutul anului universitar,
dintre membrii Plenului care și-au anunțat
intenția de a face parte din CACCS, prin
hotărârea a Plenului CSUBB.
Art. 78. (1) Componența Comisiei de
Administrare Cămine și Cantine (CACCS)
este de 7 membri, printre care Prefectul
Studenților, Reprezentantul de campus,
respectiv alți 5 membri desemnați, la
începutul anului universitar. 4 dintre aceștia
sunt aleși
dintre membrii Plenului, fiind
selectați dintre cei
care și-au anunțat intenția
de a face parte din CACCS, prin hotărârea a
Plenului CSUBB, iar un membru este desemnat din rândul organizațiilor
studențești prezente în Repertoarul ONG al
UBB, care își asumă reprezentarea la nivel
de universitate. Membrul va fi delegat de
către reprezentanții legali ai ONG-urilor, iar
în cazul în care este exprimată mai mult de o
intenție pentru această poziție, selecția va fi
făcută prin votul favorabil al majorității
simple a Plenului CSUBB.
Amendamentul survine ca urmare a deciziei
de eliminare a poziției de senator ONG-uri
LR, decizie prin care susținem faptul că
organizațiile studențești din Repertoarul
UBB, care nu sunt concepute pentru studenții
liniilor de studiu maghiară și germană, nu
mai dispun de niciun mecanism prin care
acestea s-ar putea implica activ în
monitorizarea, modernizarea și administrarea
căminelor și cantinelor deținute de către Universitatea Babeș-Bolyai. Întrucât este
prevăzut ca membrul delegat de organizații
către CACCS să fie dintr-un ONG care își
asumă reprezentarea la nivelul universității,
această prevedere ar contribui la crearea unui
cadru mult mai reprezentativ și mai eficient
de gestionare a nevoilor studenților, respectiv
a beneficiarilor direcți privind serviciile
oferite de către cantinele și căminele UBB.
Astfel, prevederea ar beneficia atât
organizațiile studențești care ar putea
contribui la buna gestionare a căminelor și
cantinelor, cât și în beneficiul studenților prin
crearea unui mediu mult mai transparent și
mult mai eficient pentru soluționarea
posibilelor impedimente pe care aceștia le-ar
putea întâmpina.
23.Art. 85. b) Depunerea dosarelor de
candidatură; Perioada de depunere este de
cel puțin 5 zile calendaristice pentru
alegerea studenților senatori și între 3 și 7
zile pentru restul pozițiilor menționate la
art. 49
Art. 85. d) Campania de promovare;
Pentru campania electorală se alocă
minimum 5 zile calendaristice pentru
alegerea studenților senatori și între 3 și 5
zile pentru restul pozițiilor menționate la
art. 49. Pentru pozițiile de reprezentare
care necesită votul Plenului CSUBB
această etapă este opțională.6;
Art. 85. b) Depunerea dosarelor de
candidatură; Perioada de depunere este de
cel puțin 7 zile calendaristice pentru alegerea
studenților senatori și între 3 și 7 zile pentru
restul pozițiilor menționate la art. 49 Art. 85. d) Campania de promovare; Pentru
campania electorală se alocă minimum 5 zile
calendaristice pentru alegerea studenților
senatori și între 3 și 5 zile pentru restul
pozițiilor menționate la art. 49. Pentru
pozițiile de reprezentare care necesită votul
Plenului CSUBB această etapă este
opțională.6;
Modificare de formă (eliminarea unei cifre
care nu are legătură cu textul).
24.Art. 92. (3) Pe parcursul derulării
proceselor electorale sunt interzise
atacurile personale sau afirmațiile
defăimătoare la adresa candidaților în
conformitate. Încălcarea acestei prevederi
este sancționată în conformitate cu
Regulamentul Comisiei de etică UBB.
Art. 92. (3) Pe parcursul derulării proceselor
electorale sunt interzise atacurile personale
sau afirmațiile defăimătoare la adresa
candidaților. în conformitateÎncălcarea
acestei prevederi este sancționată în
conformitate cu Regulamentul Comisiei de
etică UBB.
Modificare de formă (eliminarea unei
structuri care nu are sens din text).
25.Art. 93. Orice student membru al
comunității UBB poate solicita să fie
membru observator, adresând în acest
sens o cerere către Biroul electoral
responsabil cu organizarea respectivelor
alegeri, cu minimum 2 zile înainte de data
desfășurării procedurii de vot.
Art. 93. Orice student membru al comunității
UBB poate solicita să fie membru
observator, adresând în acest sens o cerere
către Biroul electoral responsabil cu
organizarea respectivelor alegeri, cu
minimum 2 zile înainte de data desfășurării
procedurii de vot. Membrii observatori au
acces la toate documentele utilizate de
Biroul electoral responsabil cu organizarea
respectivelor alegeri.
Susținem că principiul transparenței
instituționale și decizionale este unul dintre
principiile fundamentale ale unui învățământ
superior de calitate, astfel membrul
observator ar trebui să aibă acces la toate
informațiile corespunzătoare desfășurării
întregului proces electoral. Astfel,
considerăm esențial accesul acestuia la toate
informațiile și documentele puse în dispoziția
Biroul electoral responsabil cu organizarea
alegerilor respective, întrucât să existe siguranța că procesul electoral se desfășoară
precum este prevăzut în prezentul
regulament.
26.Art. 102. a) 2 ani, fără a putea depăși
momentul încheierii legislaturii în care a
fost ales studentul reprezentant, pentru
pozițiile de reprezentare menționate la
art. 49, lit. a), b), c), d), e), f), g), h) i), j),
respectiv la art. 50,
Art. 102. a) 2 ani, fără a putea depăși
momentul încheierii legislaturii în care a fost
ales studentul reprezentant, pentru pozițiile
de reprezentare menționate la art. 49, lit. a),
b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), respectiv la
art. 50,
Modificare realizată pentru a corela
prevederea prezentă cu propunerea de la art.
49, alin 1.
27.Art. 102. b) un an pentru pozițiile de
reprezentare menționate la art. 49, lit. k),
l), este de 1 an, echivalentă cu durata
programului de studii aferent
circumscripției electorale în cadrul căruia
este înmatriculat studentul, în cazul
pozițiilor de reprezentare menționate la
art. 49, lit. m), n), o).
Art. 102. b) un an pentru pozițiile de
reprezentare menționate la art. 49, lit. l), m),
este de 1 an;
c) echivalentă cu durata programului de
studii aferent circumscripției electorale în
cadrul căruia este înmatriculat studentul, în
cazul pozițiilor de reprezentare menționate la
art. 49, lit. n), o), p)
.
Modificare de formă
(continuarea unei idei noi într-un rând
separat) și corelarea cu propunerea realizată
la art. 49, alin. 1.
28.Art. 103. (1) Durata însumată a mandatelor
de reprezentare deținute de către un
student nu poate depăși 4 ani pentru
pozițiile de reprezentare menționate la art.
49, lit. a), b), c), d), e), j), respectiv art. 50,
indiferent de perioada în care s-au derulat
mandatele şi de întreruperile acestora.
(2) În cazul în care studentul exercită
simultan mai multe poziții de reprezentare menționate la art. 49 și 50, perioada
mandatelor nu se cumulează.
(3) Exercitarea mandatelor aferente
pozițiilor de reprezentare menționate la art.
49, lit. j), k), respectiv art. 50 sunt
condiționate de deținerea pozițiilor de
Student Senator sau Student Cancelar,
după caz, și încetează de drept în
momentul pierderii calității de Student
Senator sau Student Cancelar. După
încetarea mandatului, un nou mandat de
reprezentare se poate obține numai în urma
unui nou proces electoral.
(4) Un student poate ocupa una dintre
pozițiile de reprezentare menționate la art.
49, lit. f), g), l), m), n), o), fără limită de
mandate;
Art. 103. (1) Durata însumată a mandatelor de
reprezentare deținute de către un student nu
poate depăși 4 ani pentru pozițiile de
reprezentare menționate la art. 49, lit. a), b),
c), d), e), f), k), respectiv art. 50, indiferent de
perioada în care s-au derulat mandatele şi de
întreruperile acestora.
(2) În cazul în care studentul exercită
simultan mai multe poziții de reprezentare menționate la art. 49 și 50, perioada
mandatelor nu se cumulează.
(3) Exercitarea mandatelor aferente pozițiilor
de reprezentare menționate la art. 49, lit. k),
l), respectiv art. 50 sunt condiționate de
deținerea pozițiilor de Student Senator sau
Student Cancelar, după caz, și încetează de
drept în momentul pierderii calității de
Student Senator sau Student Cancelar. După
încetarea mandatului, un nou mandat de
reprezentare se poate obține numai în urma
unui nou proces electoral.
(4) Durata însumată a mandatelor de
reprezentare deținute de către un student
doctorand nu poate depăși 4 ani pentru poziția
de reprezentare menționată la la art. 49, lit. h)
și 5 ani pentru poziția de reprezentare
menționată la art. 49, lit. g) indiferent de
perioada în care s-au derulat mandatele şi de
întreruperile acestora;
Considerăm că, deși la nivel național nu
există nicio prevedere care să susțină o
limitare a numărului de de ani în care un
student doctorand reprezentant în CSUD sau
CSD poate să-și exercite mandatul sau
mandatele, pentru a evita monopolizarea
puterii și asigurarea unui climat democratic
în mediul universitar, susținem adăugarea
unei limite de 4, respectiv 5, ani indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele sau
de întreruperile acestora.
Există și modificări pentru a corela
prevederea prezentă cu propunerea de la art.
49, alin 1.
29.Art. 103. (4) Un student poate ocupa una
dintre pozițiile de reprezentare
menționate la art. 49, lit. f), g), l), m), n),
o), fără limită de mandate;
Art. 103. (5) Un student poate ocupa una
dintre pozițiile de reprezentare menționate la
art. 49, lit. g), h), l), m), n), o), p), fără limită
de mandate.
Modificare realizată pentru a corela alineatul
prezent cu propunerea de la art. 103, alin.
(1).