De data aceasta catalogul e la tine

Evaluează-ți Proful!

În fiecare an, înainte de fiecare sesiune, studenții Universității Babeș-Bolyai au oportunitatea de a evalua profesorii.

Chiar înainte ca aceștia să ne evalueze pe noi, putem să le acordăm note și să facem observații care să fie de folos pentru îmbunătățirea actului educațional.

Cu alte cuvinte, noi ca studenți putem schimba ceva și ne putem implica activ în creșterea calității învățământului în Universitate.  Dar pentru asta e nevoie să fim informați!

Ce știm despre evaluarea profesorilor și a cursurilor și seminariilor?

În cadrul UBB, evaluarea cursurilor de către studenți se realizează din anul universitar 2002-2003.

Inițial, culegerea datelor s-a realizat în format creion-hârtie, iar din 2009 se realizează exclusiv on-line, urmărindu-se evaluarea, o dată pe semestru, a fiecărui cadru didactic.

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 (art. 303, alin. (2)), Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului (Anexa la OMECTS nr. 3666 din 30.03.2012) şi Statutul Studentului (art.12), care este anexă la Carta universităţii noastre, evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie, iar rezultatele evaluărilor sunt informaţii publice.

Este o obligație pentru universitate să ofere studenților posibilitatea să se exprime! La rândul nostru, din poziția de studenți avem responsabilitatea de a ne exercita acest drept.

Cine se ocupă de procesul de evaluare a cadrelor didactice?

Elaborarea instrumentelor de evaluare şi gestionarea întregului proces revine Centrului de Dezvoltare Universitară şi Management al Calităţii (CDUMC), iar Departamentul de Informatizare şi Comunicaţii asigură suportul tehnic necesar bunei desfăşurări. Completarea bazei de date AcademicInfo, de către secretariatele facultăţilor, cu toate informaţiile necesare procesului de evaluare, constituie o condiţie obligatorie.

Iar din acest an, evaluarea profesorilor poate fi făcută și folosind UBBAPP, aplicația de mobil.

Ce se întâmplă cu rezultatele evaluărilor?

Chiar după finalizarea sesiunii, în cadrul platformei AcademicInfo rezultatele sunt disponibile studenților, profesorilor, conducerii facultății/universității. Ulterior, toate rezultatele sunt colectate și analizate semestrial de CDUMC. Centrul realizează un raport prin care rezultatele sunt făcute publice. Acolo putem vedea rezultatele la nivelul întregii universități.

Evaluarea cadrelor didactice în cifre

În semestrul II al anului universitar 2018/2019 au fost evaluate 4.538 cursuri și seminarii/laboratoare la nivelul întregii Universități

Totalul cadrelor didactice evaluate a fost  1.741.

Numărul total de chestionare completate este de 22 728.

Numărul total de studenți și cursanți implicați a fost de 3746, cu o rată de răspuns 10%.

Totuși, numărul acestora este mic raportat la toți studenții UBB.

Știi câți studenți și-au evaluat profesorii în facultatea ta semestrul trecut? 
 • Facultatea de Matematică şi Informatică

357 studenți; 12,9 % din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Fizică

38 studenți; 17,1 % din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

89 studenți; 10,6% din totalul studenților facultății.

 •  Facultatea de Biologie și Geologie

195 studenți; 21,3% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Geografie

158  studenți; 8,1 % din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Drept

313  studenți;  15,2% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor

810 studenți; 10,4 % din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Business

211 studenți; 16,5 % din totalul studenților facultății.

 •  Facultatea de Istorie şi Filosofie

109 studenți; 6,6% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

432  studenți; 7,7% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Studii Europene

131 studenți; 10,8% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative și ale Comunicării

195 studenți; 5,6% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Litere

238  studenți; 10,3% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Educaţie Fizică și Sport  

79  studenți; 5,1% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

158 studenți; 10,4% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Ştiinţa și Ingineria Mediului

45 studenți; 11,5% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Teatru și Televiziune

30 studenți; 7,6% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Teologie Ortodoxă

16 studenți; 2,8% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Teologie Greco-Catolică  

74 studenți; 20,4% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Teologie Reformată

14  studenți; 7,3% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Teologie Romano-Catolică

54 studenți; 24,1% din totalul studenților facultății.

Cele mai multe chestionare valide sunt înregistrate la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (6.277), Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (2.659), Facultatea de Matematică și Informatică (1.620) și Facultatea de Drept (1.568). 

Aplicaţia de evaluare asigură anonimatul respondenţilor deoarece nu asociază datele de identificare cu un anumit răspuns.

Totuși, pentru a putea schimba ceva, peste 20% din studenții înscriși trebuie să evalueze respectivul curs/seminar/laborator.

Tu te-ai numărat printre studenții care au completat chestionarele de evaluare?

Din raportul ultimului semestru putem vedea care este opinia studenților

Ce i-a mulțumit pe studenți?

-sunt tratați cu respect;

-cadrele didactice utilizează exemple apropiate de situațiile reale;

-responsabilitățile studenților sunt formulate cu claritate.

Ce i-a nemulțumit pe studenți?

 •  incapacitatea de a stimula interesul studenților pentru respectiva disciplină ;
 • lipsa feedback-ului primit din partea profesorilor cu privire la prestația lor ;
 • slaba promovare a interacțiunii si comunicării prin activități variate, discuții online și sarcini de lucru colaborative;
 • lipsa de interes pentru încurajarea participării active la cursuri;
 • lipsa metodelor de dezvoltare a abilităților de a rezolva probleme practice în domeniul studiat în cadrul seminariilor.
Ce se întâmplă mai exact cu rezultatele evaluărilor făcute de studenți?

Rezultatele sunt incluse în lista criteriilor și indicatorilor utilizați în atribuirea premiilor pentru activități didactice și a gradațiilor de merit, în  distribuirea fondurilor suplimentare, alocate pe criterii de performanță, pentru dezvoltare instituțională; ponderea acestor indicatori va fi stabilită de către conducerea Universității;

În cazul în care media punctajelor primite este egală sau mai mică de 2,5, cadrul didactic este atenționat de către Directorul de Departament și/sau președintele CEAC( Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității) pe facultate.

În plus, rezultatele vor face parte dintre criteriile utilizate în activitățile de evaluare colegială, profesorii evaluându-se unii pe alții periodic;  

În cazul în care media notelor primite este egală sau mai mică de 2,5 timp de doi ani consecutivi, cadrul didactic are obligativitatea realizării unei strategii de remediere care va fi predată în format scris și discutată cu Directorul de Departament și președintele CEAC pe facultate. Cadrul didactic va fi în mod obligatoriu monitorizat constant și reevaluat de către colegii săi. Semestrial sunt realizate rapoarte ce cuprind rezultatele tuturor evaluărilor.

Toate informațiile și datele sunt adunate de Centrului de Dezvoltare Universitară şi Management al Calităţii pe site-ul lor , iar raportul realizat pentru ultimul semestru din anul universitar trecut este aici

Categorii: Generale

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.