Înainte de vacanța de Paște, la nivelul universității a avut loc validarea noilor decani ai facultăților, pentru mandatul 2020-2024

 

Ce fac decanii Facultăților?

Conform Cartei UBB:

  • reprezintă facultatea, asigură conducerea facultăţii, organizarea activităţii acesteia, concepe dezvoltarea strategică și sustenabilă a facultăţii;
  • aplică la nivelul facultăţii hotărârile rectorului, ale Consiliului de Administraţie şi ale Senatului UBB;
  •  gestionează bugetul facultăţii ca parte integrantă a bugetului UBB;
  • asigură coordonarea administrării departamentelor de către directorii acestora;b
  • propune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor facultăţii;
  • încheie acordurile cu alte facultăţi, semnează foile matricole, diplomele şi atestatele;
  • soluţionează contestaţiile depuse de către studenţii examinaţi, pe baza raportului prezentat de cadrele didactice implicate;
  • prezintă anual un raport Consiliului facultăţii privind starea facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii;
  • este membru al Consiliului de Administrație al UBB.

 

Cine va fi decanul facultății tale următorii 4 ani și ce planuri are acesta?

Unii dintre aceștia au mai au fost decani și în mandatul anterior, iar unii sunt la primul mandat. Detalii cu privire la alegerea acestora sunt pe site-ul UBB. Fiecare decan a candidat în baza unui plan de activitate pentru viitorul mandat.

 

Facultatea de Matematică și Informatică – Prof. univ. dr. Anca ANDREICA (plan managerial)

 

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică – Conf. univ. dr. Gabriela Nicoleta NEMEȘ (plan managerial)

 

Facultatea de Biologie și Geologie – Conf. univ. dr. Manuela BANCIU (plan managerial)

 

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului – Lect. univ. dr. Nicolae AJTAI (plan managerial)

 

Facultatea de Drept – Conf. univ. dr. Șerban DIACONESCU (plan managerial)

 

Facultatea de Litere – Conf. univ. dr. Rareș MOLDOVAN (plan managerial)

 

Facultatea de Istorie și Filosofie – Prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA (plan managerial)

 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – Conf. univ. dr. Paul-Teodor HĂRĂGUȘ (plan managerial)

 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – Prof. univ. dr. Nicolae Adrian OPRE (plan managerial)

 

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor – Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ (plan managerial)

 

Facultatea de Studii Europene – Conf. univ. dr. Adrian-Gabriel CORPĂDEAN (plan managerial)

 

Facultatea de Business – Conf. univ. dr. Valentin TOADER (plan managerial)

 

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – Prof. univ. dr. Călin HINȚEA (plan managerial)

 

Facultatea de Educație Fizică și Sport – Prof. univ. dr. Leon GOMBOȘ (plan managerial)

 

Facultatea de Teatru și Film – Prof. univ. dr. Liviu MALIȚA (plan managerial)

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă – Arhim. prof. univ. dr. Cristian Teofil TIA (plan managerial)

 

Facultatea de Teologie Reformată – Conf. univ. dr. Olga LUKÁCS (plan managerial)

 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică – Conf. univ. dr. Ioan VIK (plan managerial)

 

În cadrul facultăților de Fizică, Geografie și Teologie Greco-Catolică concursul pentru funcția de decan se va relua.

 

Cum au fost aleși decanii?

 Funcţia de decan se ocupă prin desemnare de către Rectorul UBB, pe baza unui concurs public organizat de acesta, conform Regulamentului privind alegerea în structurile și funcțiile de conducere din UBB

Candidații au fost audiați în plenul Consiliului facultăţii, unde au primit avizul de participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi, prin vot direct şi secret, cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu condiţia unui cvorum minim de 2/3 din membrii Consiliului.

 

Echipa decanatului

Decanul îşi desemnează prodecanii după numirea sa de către rector, cu consultarea Consiliului facultăţii. Decanul poate desemna de la unu la cinci prodecani în funcţie de numărul studenţilor şi al liniilor de studii.  

Categorii: Generale

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.