Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB) condamnă decizia de adoptare a Regulamentului de taxe pentru anul universitar 2023-2024, de către Senatul Universitar, pe data de 20 februarie, prin intermediul hotărârii nr. 12/20.02.2023 și publicat la data de 27 februarie. Semnalăm tuturor membrilor aflați în structurile decizionale și de conducere ale Universității Babeș-Bolyai faptul că astfel de decizii, care au un efect însemnat asupra întregii comunități studențești, trebuie adoptate în urma consultării directe a studenților, asigurând un grad ridicat de transparență. Dorim să tragem un semnal de alarmă privind lipsa consultării și informării, în trecutul recent, a studenților universității și a organizațiilor studențești  care își asumă reprezentarea intereselor studenților, independent de cele ale universității, cu privire la decizia majorării taxelor, întrucât deciziile care impactează întreaga comunitatea universitară trebuie să ia în considerare interesele tuturor membrilor acelei comunități. 

OSUBB pledează pentru desfășurarea regulată a unor sesiuni de consultări care să vizeze colectarea și centralizarea opiniilor studenților, întrucât interesele acestora să fie reprezentate atunci când urmează să fie adoptate decizii semnificative pentru comunitate. Accentuăm necesitatea creșterii gradului de transparentizare a acțiunilor întreprinse de către conducerea universității, atât din perspectiva cadrelor didactice aflate în structurile decizionale, cât și din cea a studenților reprezentanți. Totodată, considerăm că taxele de școlarizare, și nu numai, trebuie să fie adaptate la realitatea economică a studenților, inclusiv a acelora care provin din medii socio-economice sensibile, încât aceștia să nu fie puși în imposibilitatea de a-și achita taxele de școlarizare fără a se angaja pe perioada studiilor. Prin urmare, dorim ca întreaga comunitate universitară să fie consultată cu privire la subiectele care pot afecta bunăstarea întregului colectiv. 

Importanța deciziei majorării taxelor derivă din faptul că aceasta reprezintă un impediment în asigurarea accesibilității tuturor studenților la învățământul superior de calitate, care se poate observa în mod evident în cazul studenților care provin din medii socio-economice sensibile. În ceea ce privește studenții în regim cu taxă, aceștia reprezintă aproximativ 40% din numărul total al studenților aflați în cadrul universității, conform datelor furnizate de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS). Astfel, dorim evidențierea faptului că aproximativ 16.000 de studenți din cadrul comunității academice UBB vor fi afectați în mod direct prin intermediul acestei hotărâri adoptate, fără ca aceștia să fie consultați în prealabil cu privire la propunerile de modificări. 

Dorim astfel să amintim și faptul că orașul Cluj-Napoca reprezintă unul dintre cele mai costisitoare orașe din România, în special atunci când ne raportăm la costul de trai și la prețul chiriilor, acest lucru fiind resimțit la nivel general în rândul studenților. Corelând acest aspect cu faptul că studenții care se află la forma de finanțare cu taxă nu beneficiază de aceleași avantaje ca cei care sunt la regim bugetat, precum gratuitate la transportul local în comun sau prioritate în privința acordării unui loc de cazare în căminele universității, putem observa de ce majorarea taxelor deja existente reprezintă un impediment atât de mare în parcursul lor academic, un impediment care poate rezulta însuși în abandonul învățământului superior, întrucât factorul financiar reprezintă unul dintre cele mai întâlnite motive ale abandonului universitar.

Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai evidențiază volatilitatea privind abandonul universitar al studenților care studiază în regim cu taxă, întrucât se poate observa printr-un studiu privind rata abandonului în învățământul superior, publicat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetarii, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în anul 2022, că pentru programele de licență cu durată de 3 și de 4 ani, în cazul studenților în regim de finanțare cu taxă, rata abandonului este sesizabil mai crescută, fiind de 55,11%, față de cea din rândul studenților în regim bugetat, respectiv de 38,12%*. Prin urmare, dorim să accentuăm instabilitatea produsă de către decizia adoptată, în rândul comunității studențești, și faptul că putem afirma cu certitudine că majorarea taxelor de școlarizare va susține într-o anumită măsură creșterea ratei abandonului universitar. 

 *Daniela Alexe Coteț, Păunescu Mihai, Hâj Mihai-Cezar „Abandonul în învățământul superior românesc – Definire, măsurare, interpretare”. București, 2022, Copyright 2022 – UEFISCDI Publishing House. https://uefiscdi.gov.ro/publicatii-1, p. 59

OSUBB susține că organizarea unor sesiuni de consultări cu studenții Universității Babeș-Bolyai, inițiate atât de către conducerea universității, cât și de către studenții reprezentanți din structurile decizionale, și existența unui grad mai ridicat de informare și transparență cu privire la hotărârile care urmau să fie adoptate, ar fi putut să prevină majorarea exagerată și nejustificată a taxelor de școlarizare din cadrul unor facultăți. Spre exemplu, în cazul Facultății de Teatru și Film, taxele de școlarizare la specializări nivel licență precum „Artele Spectacolului – Actorie” și „Artele Spectacolului – Regie” au fost majorate cu până la 30% (de la 5.000 de lei până la 6.500 de lei), iar în cazul Facultății de Drept, taxele de școlarizare la toate specializările nivel licență au fost majorate cu până la 38,9% (de la 3.600 lei până la 5.000 de lei). Mai mult de atât, excluzând facultățile anterior menționate, există alte 7 facultăți pentru care taxele au suferit majorări chiar și de peste 900 de lei la cel puțin una dintre specializările la nivel licență. Totodată, acest lucru se aplică și pentru programele de masterat din cadrul a 8 facultăți.

Raportându-ne la rata inflației, creșterile adoptate depășesc semnificativ parametri acesteia, întrucât potrivit Băncii Naționale a României (BNR), rata inflației pentru trimestrul 4 al anului 2022 era de 16,4%, în timp ce pentru finalul trimestrului actual, respectiv trimestrul 1 al anului 2023, se preconizează a fi 14,1%, continuând ca în următoarele trimestre aceasta să tot scadă, astfel majorările respective devenind și mai absurde. În acest context, solicităm conducerii universității să ofere la rândul său mai multe facilități studenților, încât procesul didactic să fie mai calitativ, infrastructură didactică mai dezvoltată, condiții mai bune privind cazarea în căminele universității, condiții mai bune privind amenajarea și funcționarea cantinelor universității, și nu numai, pentru a putea justifica contribuția financiară semnificativă a studenților către universitate. 

Totodată, OSUBB se arată profund dezamăgită de lipsa proactivității studenților reprezentanți din toate forurile decizionale, care ar trebui să susțină interesele reale ale studenților, care le-au acordat votul de încredere în structurile decizionale în care se află la momentul actual, și condamnă lipsa comunicării acestora cu circumscripțiile pe care le reprezintă. Evidențiem necesitatea transparenței și a consultării opiniilor și nevoilor studenților universității și a organizațiilor studențești care își asumă reprezentarea studenților independent de universitate, cu privire la deciziile de interes pentru comunitatea studențească. Susținem că, dacă aceste principii fundamentale ale reprezentării studențești ar fi fost îndeplinite de la început, hotărârea privind majorarea taxelor în Universitatea Babeș-Bolyai nu ar fi fost adoptată, însă și în cazul unei adoptări, nu ar fi trebuit să existe majorări de asemenea proporții.

Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai susține principiile fundamentale ale reprezentării studențești și încurajează categoric transparența deplină privind subiectele de interes pentru comunitatea universitară. OSUBB accentuează importanța consultărilor studenților universității și a organizațiilor studențești care își asumă reprezentarea, întrucât cunoașterea opiniilor și intereselor acestora oferă legitimitatea și reprezentativitatea necesară pentru a putea contribui la dezvoltarea comunității universitare a Universității Babeș-Bolyai. 

Categorii: Academic

0 comentarii

Lasă un răspuns

Avatar placeholder

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *