Sesiunea reprezintă o perioadă complicată și stresantă pentru studenți, iar printre multitudinea de cursuri care trebuie recapitulate și abundența examenelor, de cele mai multe ori uităm să mai acordăm importanță faptului că există anumite drepturi studențești care ne pot fi foarte utile în cele ce urmează.

Astfel, Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB) încearcă să-ți vină în ajutor prin prezentarea celor mai utile drepturi, dar și a anumitor obligații, pe care un student la UBB le deține:

Drepturi

Conform Statutul Studentului din UBB, în sesiune ai următoarele drepturi:

 • Art. 9
  • Alin. 1 – Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei și dreptul de a cunoaște baremul după care au fost evaluați
  • Alin. 3 – Dreptul la suport de curs gratuit, în format fizic sau electronic, și acces la toate materialele didactice necesare în mod gratuit
 • Art. 13 
  • Alin. 2 – Dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale Universității. Rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie numită de decan, din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat inițial, după audierea fiecărei părți;
  • Alin. 1 – Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării;
 • Art. 33 
  • Alin. 1 – Studenții au dreptul de a beneficia de un examen obiectiv, care să permită o evaluare corectă a cunoștințelor acestora;
  • Alin. 2 – Discriminarea de orice natură în procesul de evaluare a studenților este interzisă.
 • Art. 35– După afișarea rezultatelor obținute de către studenți la examenele scrise, titularul de curs va stabili o întâlnire cu studenții astfel încât aceștia să poată lua la cunoștință atât modalitatea de corectare cât și baremul de evaluare.

Obligații

Conform Statutul Studentului din UBB, în sesiune ai următoarele obligații:

 • Art. 17 – Studenții au obligația de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ și programelor analitice ale disciplinelor și de a respecta standardele de calitate impuse de către Universitate.
 • Art. 19 – Studenții au obligația de a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a menționa sursele informațiilor prezentate în lucrările elaborate.
 • Art. 29
  • Alin. 2- Prezența studenților la seminare este obligatorie în proporție de 75%. Titularul de curs poate opta pentru caracterul facultativ al seminariilor;
  • Alin. 3- Prezența studenților la laboratoare și cursuri practice este obligatorie în proporție de 90%. Titularul de curs poate opta pentru caracterul facultativ al laboratoarelor și al cursurilor practice.
  • Alin. 4- Acceptarea studentului la examene este condiționată de respectarea obligațiilor cuprinse în aliniatele 2 și 3 ale prezentului articol.

Sperăm că ți-am format o viziune mai clară despre drepturile și obligațiile tale ca student la UBB, iar în cazul în care vreunul dintre aceste drepturi îți este încălcat, nu ezita să ne contactezi (edu@osubb.ro), deoarece soluționarea problemelor studenților reprezintă o prioritate pentru noi. 

Iar pentru că un student beneficiază de mult mai multe drepturi decât cele prezentate, îți recomandăm să verifici integral Statutul Studentului din UBB.

Categorii: Academic

0 comentarii

Lasă un răspuns

Avatar placeholder

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *