În fiecare an, la sfârșitul fiecărui semestru, înainte de sesiune, studenții Universității Babeș-Bolyai au oportunitatea de a-și evalua profesorii și prestația acestora pe parcursul semestrului.

Astfel, noi ca studenți putem schimba ceva și ne putem implica activ în creșterea calității învățământului în Universitate.

Ai nemulțumiri? Crezi că există loc de mai bine? Hai să vedem!

Ce știm despre evaluarea profesorilor și a cursurilor și seminariilor?

Evaluarea cursurilor de către studenţi a debutat în anul universitar 2001-2002, printr-un proiect pilot desfăşurat la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică. Datorită semnalelor pozitive primite atât din partea studenţilor, cât şi din partea cadrelor didactice, programul de evaluare a fost dezvoltat continuu, începând din anul universitar 2004-2005 fiind extins la toate cele 21 de facultăţi din cadrul Universităţii.

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 (art. 303, alin. (2)), Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului (Anexa la OMECTS nr. 3666 din 30.03.2012) şi Statutul Studentului (art.12), care este anexă la Carta universităţii noastre, evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie, iar rezultatele evaluărilor sunt informaţii publice.

Acest lucru este pus în aplicare!

Elaborarea instrumentelor de evaluare şi gestionarea întregului proces revine Centrului de Dezvoltare Universitară şi Management al Calităţii (CDUMC), iar Departamentul de Informatizare şi Comunicaţii asigură suportul tehnic necesar bunei desfăşurări. Completarea bazei de date AcademicInfo, de către secretariatele facultăţilor, cu toate informaţiile necesare procesului de evaluare, constituie o condiţie obligatorie.

Ce se întâmplă cu rezultatele evaluărilor?

După încheierea sesiunii de examene, rezultatele evaluării sunt disponibile studenților, profesorilor, conducerii facultății/universității și personalului CDUMC implicat în procesul de evaluare.

Pentru a putea schimba ceva, peste 20% din studenții înscriși trebuie să evalueze respectivul curs/seminar/laborator.

Știi câți studenți și-au evaluat profesorii în facultatea ta?
 • Facultatea de Matematică şi Informatică

300 studenți; 11,2 % din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Fizică

24 studenți; 12,7 % din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

129 studenți; 15,6% din totalul studenților facultății.

 •  Facultatea de Biologie și Geologie

172 studenți; 18,6% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Geografie

163 studenți; 7,9% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Drept

318 studenți;  15,9% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor

742 studenți; 9,7% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Business

429 studenți; 31,3% din totalul studenților facultății.

 •  Facultatea de Istorie şi Filosofie

90 studenți; 5,0% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

413 studenți; 7,8% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Studii Europene

82 studenți; 6,6% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative și ale Comunicării

162 studenți; 5,0% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Litere

333 studenți; 14,6% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Educaţie Fizică și Sport  

127 studenți; 8,3% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

126 studenți; 8,7% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Ştiinţa și Ingineria Mediului

23 studenți; 6,1% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Teatru și Televiziune

38 studenți; 10,2% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Teologie Ortodoxă

19 studenți; 3,3% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Teologie Greco-Catolică  

38 studenți; 10,9% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Teologie Reformată

31 studenți; 17,1% din totalul studenților facultății.

 • Facultatea de Teologie Romano-Catolică

54 studenți; 23,3% din totalul studenților facultății.

Cele mai multe chestionare valide sunt înregistrate la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (5.3442), Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (2.887), Facultatea de Business (2.045) și Facultatea de Litere (1.974).

Aplicaţia de evaluare asigură anonimatul respondenţilor deoarece nu asociază datele de identificare cu un anumit răspuns.

Tu te-ai numărat printre studenții care au completat chestionarele de evaluare?
Ce se întâmplă după evaluările făcute de studenți?
  • Rezultatele sunt incluse în lista criteriilor și indicatorilor utilizați în atribuirea premiilor pentru activități didactice și a gradațiilor de merit, în  distribuirea fondurilor suplimentare, alocate pe criterii de performanță, pentru dezvoltare instituțională; ponderea acestor indicatori va fi stabilită de către conducerea Universității;
  • În cazul în care media punctajelor primite pentru o unitate evaluată este egală sau mai mică de 2,5, cadrul didactic este atenționat de către Directorul de Departament și/sau președintele CEAC( Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității) pe facultate.
  • Vor face parte dintre criteriile utilizate în activitățile de evaluare colegială, profesorii evaluându-se unii pe alții periodic;  
  • În cazul în care media notelor primite este egală sau mai mică de 2,5 timp de doi ani consecutivi, cadrul didactic are obligativitatea realizării unei strategii de remediere care va fi predată în format scris și discutată cu Directorul de Departament și președintele CEAC pe facultate. Cadrul didactic va fi în mod obligatoriu monitorizat constant și reevaluat de către colegii săi.
Semestrial sunt realizate rapoarte ce cuprind rezultatele evaluărilor făcute de studenți.
Evaluarea cadrelor didactice în cifre

 • În semestrul II al anului universitar 2017/2018 au fost evaluate 4.334 cursuri și seminarii/laboratoare la nivelul întregii Universități
 • Totalul cadrelor didactice evaluate a fost 1.761.
 • Numărul total de chestionare completate este de 23.837.
 • Numărul total de studenți și cursanți implicați a fost de 3.814 (rata de răspuns 10,5%).
Totuși, numărul acestora este mic raportat la toți studeții UBB.
Ce i-a mulțumit pe studenți?

-sunt tratați cu respect;

-cadrele didactice utilizează exemple apropiate de situațiile reale;

-formulează cu claritate responsabilitățile studenților.

Ce i-a nemulțumit pe studenți?

– stimularea interesului pentru respectiva disciplină ;

– feedbackul primit cu privire la prestația lor ;

– încurajarea participării active la cursuri ;

– dezvoltarea abilității lor de a rezolva probleme practice în domeniul studiat în cadrul seminariilor.

EVALUEAZĂ ȘI TU!

Aici puteți consulta raportul realizat de CMUDC pentru semestrul II al anului universitar 2018/2019.

Categorii: Generale

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.