Dicționar studențesc

Procesul Bologna

Cooperarea internațională în spațiul european al învățământului superior.

  • 3 cicluri de învățământ
  • sistemul creditelor ECTS, transferabile de la o facultate la alta
  • compararea ușoară a diplomelor în toată Europa
  • fiecare materie are un anumit număr de credite ECTS.

Creditele ilustrează cantitate de muncă și de timp ce trebuie investită pentru a promova examenul la disciplina respectivă.

CREDIT = 25h de curs, seminar, lucrări, practică, studiu individual, proiecte, examene, verificări.

Dacă ai învățat și nu ai nicio restanță, înseamnă că ai obținut 60 de credite în anul respectiv și ești considerat student integralist.

Dar ca să promovezi anul e nevoie doar de 30 de credite.

Media finală (calculată pentru un semestru) = fiecare notă x nr. credite / 30 

ex: (7×3+10×5+6×3+9×5+10×3+8×6+10×5)/30=262/30=8,73

Academic Info

Este o modalitate prin care studenții își pot urmări și controla parcursul și situația academică direct în mediul online. La începutul facultății fiecare student primește datele contului, cu care se poate înregistra pe platforma academicinfo.ubbcluj.ro.

Tot acolo completăm și contractele de studiu. Contractul de studiu este un document prin care studenții contractează cursurile pentru un an universitar. Aici se adaugă și materiile opționale sau facultative. Acesta trebuie completat pe platforma Academic Info la începutul fiecărui an universitar.

După ce ne cunoaștem profesorii, la sfârșitul semestrului îi putem evalua. Înainte ca ei să ne evalueze pe noi, putem să ne exprimăm opinia prin intermediul unui formular anonim pe platforma academicinfo, cu privire la activitatea profesorilor din timpul semestrului.
Burse

Bursa este un sprijin în plus, pe care studenții îl primesc în funcție de performanța academică, sau în funcție de nevoile pe care le au. Există mai multe tipuri de burse. Bursele de merit/performanță se pot cumula cu cele sociale sau speciale. Cuantumul burselor a crescut datorită demersurilor ANOSR, iar bursele sunt acordate și în perioada vacanțelor, fiecare semestru echivalând 6 luni de bursă (exceptând anii terminali).

1000 lei/lună, pentru studenții cu cele mai mari medii;

700 lei/lună, pentru studenții cu rezultate bune;

580 lei/lună. În cazul bursei sociale, e nevoie de un dosar cu acte doveditoare pentru criteriile medicale sau financiare existente în metodologia de acordare a burselor.

Au un cuantum de 1100 lei, fiind acordate în funcție de activitatea științifică, sportivă sau cultural-artistică. Acestea sunt acordate în fiecare semestru pe baza unei cereri care trebuie depusă la secretariatul facultății. 

Tot ce trebuie să știi despre ORAR

Este un rezumat al fiecărei materii în care găsești tematica parcursă la fiecare curs sau seminar, bibliografia obligatorie, dar și cea opțională, modalitatea de examinare (evaluare pe parcurs, examen final, examene parțiale etc.).

Este dovada că ești student al universității! Îl primești la începutul anului universitar și pe baza lui beneficiezi de reduceri la cantină, muzee, Grădina Botanică, teatru, transport etc. În plus, vei avea nevoie de el și când te vei prezenta la examene!

Orarul este actualizat la începutul fiecărui semestru și acolo poți vedea repartizarea disciplinelor într-o săptămână, dar și sălile în care te vei întâlni cu profesorii în cadrul cursurilor, seminarelor sau laboratoarelor.

Aici profesorul îți predă materia din care vei fi examinat. (nu au caracter obligatoriu)  

 Aici întâlnirile sunt interactive și aplicative, bazându-se pe informația predată la curs. (au caracter obligatoriu în proporții variabile, deobicei 75%)

Acestea sunt specifice facultăților din domeniul științelor exacte, având un caracter practic. (au caracter obligatoriu în proporție de aproximativ 90%) 

Au loc în Parcul Sportiv Iuliu Hațieganu/Sala de sport din facultate. La sfârșit, primești calificativul de admis/ respins pe baza prezenței și activității tale.(au caracter obligatoriu) 

Aici te pregătești pentru a fi profesor! Este gratuit pentru studenții aflați la buget și poate fi continuat și la master cu modulul al II-lea. (are caracter facultativ)

Mai multe informații găsești pe www.dppd.ubbcluj.ro

Aceasta activitate începe din semestrul 2 sau 3, în funcție de facultatea la care ești. Vei primi note și vei fi îndrumat de către un tutore de practică. (are caracter obligatoriu) 

Sesiune

Sesiunea înseamnă 3 săptămâni de examene, la sfârșitul fiecărui semestru.

Sesiune de măriri și restanțe – dacă nu ai promovat un examen sau nu ești mulțumit de nota obținută, există o săptămână suplimentară de examene. In urma ambelor sesiuni va fi păstrată nota cea mai mare de la fiecare materie.

Examenul este modalitatea de evaluare pe care o să o întâlnești cel mai des. Poate fi scris, oral sau practic. Profesorul trebuie să vă înștiințeze încă de la începutul semestrului care este metodologia de examinare. Este posibil să aveți parte și de examene parțiale, pe parcursul semestrului, acestea contând într-un anume procent pentru nota de seminar/curs, în funție de cum este prevăzut în syllabus. În plus, în sesiune, pentru fiecare disciplină sunt programate două date de examinare, dintre care tu vei putea să alegi. 

Pentru a promova un examen trebuie să obții nota 5.