Reprezentarea studențească este realizată atât de către organizațiile de la nivelul facultăților, cât și de Organizația Studenților din Universitatea „Babeș-Bolyai” (OSUBB), aceasta fiind singura constituită la nivel de universitate, reunind studenți din toate facultățile.

În universitatea noastră, opinia studenților este ascultată și exprimată prin studenții reprezentanți, aleși prin vot. Toți aceștia formează Consiliul Studenților din Universitatea „Babeș-Bolyai” (CSUBB).

25%

Studenții își pot exprima într-un mod coerent și eficient viziunile și opiniile în cadrul forurilor decizionale. Astfel, în cadrul Consiliilor facultăților aceștia au dreptul la minim 25% din voturi, iar în Senatul Universității la 25% din acestea.

Așadar, pentru orice sprijin ai dori, poți apela mereu la reprezentanții tăi!

-responsabil de legătura directă cu acele cadre universitare care predau seminarii și/sau care sunt titulari de disciplină. Este mereu la curent cu nevoile și cunoaște detaliat părerile colegilor săi de grupă. 

-reprezintă „vocea” unui întreg an de studiu și este direct responsabil cu diseminarea informației primite din partea cadrelor universitare și a secretariatului. De asemenea, se ocupă de activități precum programarea examenelor din sesiune.

Reprezintă interesele unei întregi specializări (sau a unor circumscripții alcătuite din mai multe specializări) în cadrul facultății respective.

Este ales de către studenții reprezentanți în consiliul facultății și coordonează activitatea acestora.

Reprezintă interesele unei întregi facultăți (sau a unor circumscripții alcătuite din mai multe facultăți) în cadrul Senatului Universității „Babeș-Bolyai”.

Aceștia sunt aleși de către studenții senatori și reprezintă interesele fiecărei linii de studiu din UBB.

Reprezintă studenții în Consiliul de Administrație al Universității „Babeș-Bolyai” și coordonează activitatea colegilor din CSUBB.

Toate drepturile și obligațiile studenților au fost adunate de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) în Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului din România (cunoscut informal ca Statutul Studentului), document normativ care a fost adoptat prin ordin ministerial în martie 2012, fiind prima inițiativă legislativă exclusiv studențească.