Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB) se arată profund dezamăgită față de situația apărută în presă, din cauza acțiunilor desfășurate de către cadrul didactic de la Centru Universitar Reșița, al Universității Babeș-Bolyai, și susține necesitatea sancționării imediate a oricăror astfel de abateri de la principiile integrității academice. Considerăm că respectarea normelor conduitei eticii universitare reprezintă principalul fundament pentru desfășurarea tuturor activităților academice, la nivelul învățământului superior, întrucât acesta asigură, la rândul său, evaluarea obiectivă și nediscriminatorie a studenților, notele obținute în urma examinărilor fiind acordate pe considerente meritocratice și nu prin remunerații monetare.

Respingem ferm ideea transformării promovabilități examenelor într-o monedă de schimb, prin care cadrele didactice să beneficieze de anumite venituri financiare suplimentare, iar studenții să-și poată promova examenele pe considerente injuste. Prin urmare, OSUBB se arată profund deranjată de existența unor astfel de comportamente care dăunează profesionalismului și credibilității comunității universitare. 

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a publicat la data de 21 februarie 2023, un comunicat prin care se semnalează faptul că procurorii DNA ai Serviciul Teritorial Timișoara au efectuat reținerea pentru 24 de ore a domnului lector doctor Rudolf Cristian, cadru didactic la Facultatea de Administrație Publică din cadrul Centrului Universitar Reșița al Universității Babeș-Bolyai, acesta fiind pus sub acuzația infracțiunii de luare de mită. Prezenta acuzație face referire la faptul că profesorul universitar Rudolf Cristian ar fi pretins de la 25 de masteranzi mai multe sume de bani pentru promovarea pe nedrept a unui examen restant la disciplina ”Evoluția și dezvoltarea Uniunii Europene”

Amintim faptul că, în mediul academic, integritatea reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale eticii universitare, întrucât Legea Educației Naționale nr. 1/2011, Art. 130, alin. 1,  reglementează cu caracter obligatoriu ca fiecare instituție de învățământ superior să dispună de un cod de etică şi deontologie profesională universitară. Astfel, Universitatea Babeș-Bolyai dispune la rândul său de Regulamentul de etică și deontologie profesională al Universității Babeș-Bolyai aprobat de Senatul Universitar prin Hotărârea nr. 24.051/10.12.2019. Prin prisma prezentului regulament, este evidențiată în continuare importanța integrității membrilor comunității universitare, Art. 14 menționând următoarele: Integritatea membrilor comunității universitare este esenţială pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii didactice şi de cercetare. Fiecare membru al comunității universitare este dator a se preocupa de evitarea oricăror situaţii susceptibile să creeze îndoieli cu privire la integritatea sa, în primul rând a conflictelor de interese.”

OSUBB condamnă acțiunile pentru care domnul lector doctor Rudolf Cristian a fost pus sub acuzare, care contravin prevederilor reglementate de Regulamentul de etică și deontologie profesională al UBB, întrucât acestea se încadrează în dimensiunea abaterilor privind obligațiile de integritate. Conform Art. 16 al prezentului regulament, lit. d) menționează că „prestarea de către cadrul didactic a unor activităţi remunerate în favoarea studentului” se încadrează ca și încălcare a obligațiilor de integritate în sfera relaţiilor cadru didactic – student. Totodată, potrivit Legii nr. 1/2011, Art. 310, lit. b) se menționează faptul că „confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive” reprezintă una dintre abaterile grave ”de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară”. Astfel, prin solicitarea unor sume de bani cu scopul de a promova într-un mod injust cursanții materiei respective, au fost încălcate atât prevederi la nivel național, cât și prevederi regăsite la nivel intern.  

Susținem ideea că examenele trebuie să reprezinte evaluări obiective ale cunoștințelor acumulate pe parcursul desfășurării activităților didactice și în timpul studiului individual, iar evaluarea acestora nu trebuie să fie utilizată ca metodă pentru a atrage câștiguri financiare ilicite. Întrucât, prin sistemul european de transfer și acumulare a creditelor (ECTS), fiecărei materii i se atribuie un număr aferent de credite care reprezintă volumul de învățare bazat pe rezultatele învățării definite și volumul de muncă asociat, astfel fiecare examen promovat ar trebui să reflecte cunoștințele dobândite și munca depusă pentru a putea absolvi examenul. Atunci când orice notă, chiar și cea maximă, poate fi obținută prin remunerații financiare și materiale, OSUBB consideră că nu sunt încălcate doar principii morale și etice menționate anterior, ci și anumite drepturi fundamentale ale studenților, precum „dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite după parcurgerea unui curs” prevăzut de către Codul Drepturilor și Obligațiilor Studenților, OM nr. 3666/2012, Art. 11, lit. r). 

Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai susține importanța menținerii integrității academice ca principiu fundamental în comunitatea universitară, astfel în cazul confirmării prin intermediul demersului judiciar a acuzațiilor aduse domnului lector doctor Rudolf Cristian, susținem necesitatea sancționării acestuia și excluderea din mediul academic. Totodată, dorim să afirmăm faptul că nu vom susține niciodată promovarea unor asemenea comportamente care prejudiciază integritatea mediului universitar. 


0 comentarii

Lasă un răspuns

Avatar placeholder

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *