Ce este CDOS și de ce e important?

Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului (pe scurt, CDOS) este un document care reglementează relația dintre instituțiile de învățământ superior din România și studenți, stabilind principiile de bază, drepturile și obligațiile studenților în cadrul procesului educațional și al vieții academice. Acesta a fost promulgat de MECTS (Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului) la propunerea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), după 5 ani de negocieri, reprezentând prima inițiativă legislativă 100% studențească.

De ce este acest document atât de important? Pentru că reglementează diferite aspecte ale procesului educațional, asigurându-ți astfel o experiență studențească de cea mai înaltă calitate. Printre cele mai importante aspecte prevăzute în CDOS se numără accesul la învățământ gratuit în cadrul instituțiilor de stat, dreptul la burse și alte forme de sprijin financiar, implicarea studenților în procesul decizional al universităților, transparența evaluărilor și posibilitatea de a contesta rezultatele.

Drepturi suplimentare pentru studenții din România

Încă de la adoptarea primului Cod al Drepturilor și Obligațiilor Studentului în anul 2012, ANOSR, federație în cadrul căreia OSUBB se implică în mod activ, și-a demonstrat angajamentul față de respectarea și promovarea drepturilor tuturor studenților din România. Astfel, în luna noiembrie a anului trecut, ANOSR a înaintat către Ministerul Educației o serie de propuneri pentru actualizarea documentului în conformitate cu nevoile și dezideratele actuale ale studenților. Data de 22 mai 2024 marchează publicarea în Monitorul Oficial a noului Cod al Drepturilor și Obligațiilor Studentului, care cuprinde majoritatea propunerilor federației, printre care:

 • Includerea dreptului studenților de a beneficia de acces gratuit la bazele sportive și bazinele de înot ale instituției de învățământ superior, în măsura în care acestea există, în afara orarului activităților didactice programate în aceste spații;
 • Introducerea dreptului studenților de a evalua calitatea stagiului de practică efectuat și a dreptului de a beneficia pe parcursul anului universitar în care se va desfăşura practica de specialitate, de o prezentare a partenerilor de practică ai instituției de învățământ superior, precum și reglementarea atribuțiilor tutorelui de practică în regulamentul instituțional privind desfășurarea practicii;
 • Reglementarea faptului că suportul de curs va fi pus la dispoziția studenților, în limba de predare a disciplinei aferente, în primele două săptămâni de la începerea fiecărui semestru;
 • Introducerea dreptului studenților de a dispune de software specializat pentru stabilirea gradului de similitudine, pus la dispoziție de instituția de învățământ superior, în elaborarea lucrărilor academice;
 • Reglementarea faptului că studenții pot evalua în mod anonim activitatea studenților reprezentanți, în baza unei metodologii adoptate de Senatul universitar, rezultatele statistice ale evaluărilor fiind diseminate ulterior studenților;
 • Introducerea dreptului studenților de a avea acces, în termen de maximum 24 de ore de la finalizarea evaluării, la toate informațiile necesare astfel încât aceștia să-și poată valida nota pentru fiecare disciplină;
 • Implicarea studenților reprezentanți și a organizațiilor studențești în sistemul de monitorizare a respectării prevederilor CDOS de la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior;
 • Reglementarea consultării studenților reprezentanți și a organizațiilor studențești în elaborarea planurilor de măsuri de remediere a deficiențelor identificate de către studenți prin intermediul raportului privind respectarea prevederilor CDOS;
 • Desfășurarea de întâlniri periodice între conducerea instituției de învățământ superior/facultății și reprezentanții asociațiilor studențești legal constituite sau studenții reprezentanți, în vederea monitorizării implementării planului de măsuri de remediere a deficiențelor identificate de către studenți prin intermediul raportului privind respectarea prevederilor CDOS;
 • Detalierea conținutului fișelor disciplinelor și publicarea lor în formă actualizată pe site-ul universității/platforma de e-Learning în primele 2 săptămâni de la începerea semestrului;
 • Reglementarea faptului că instituțiile de învățământ superior trebuie să elaboreze o metodologie distinctă privind desfășurarea procesului de evaluare a activității cadrelor didactice, proces în cadrul căruia să fie asigurat caracterul anonim al feedback-ului acordat din partea studenților;
 • Reglementarea obligativității ca fiecare universitate să elaboreze norme specifice cu privire la organizarea și funcționarea sistemului de tutorat, precum și în legătură cu activitatea și responsabilitățile tutorilor/îndrumătorilor cadre didactice;
 • Introducerea posibilității ca studenții să aibă acces la regulamente, hotărâri, decizii și procese verbale și în format de date deschise („open data”), dacă este solicitat acest aspect;
 • Introducerea obligativității universităților de a realiza pe parcursul anului universitar cel puțin o prezentare publică pentru studenți cu privire la programele de mobilitate naționale și internaționale disponibile pentru aceștia și de a oferi studenților interesați programe și servicii de informare și consiliere gratuite.

Concluzie

Fiecare inițiativă legislativă care consolidează ansamblul de drepturi ale studenților constituie un progres semnificativ pentru întreaga comunitate academică. Aceste demersuri nu doar că protejează și extind drepturile individuale ale studenților, ci și contribuie la crearea unui mediu educațional mai calitativ. Dacă vrei să afli mai multe despre noile prevederi ale Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului, aruncă o privire peste articolul publicat pe site-ul ANOSR.

Categorii: Educațional